Resultats de la cerca frase exacta: 7

Criteris lingstics
1. Equivalncies castell - catal. por adelantado loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducci de textos normatius del castell al catal
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
por adelantado loc - a compte / a la bestreta / per endavant loc Dit dels diners que es paguen anticipadament abans del pagament definitiu. [...]
2. Equivalncies castell - catal. anticipo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducci de textos normatius del castell al catal
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
anticipo m - acompte m / avanament m / bestreta f Diners que es paguen per endavant. [...]
3. Equivalncies castell - catal. destajar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducci de textos normatius del castell al catal
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
destajar v tr - alfarrassar / escarar v tr Fixar per endavant el preu d'una feina. [...]
4. Equivalncies castell - catal. factura pro forma f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducci de textos normatius del castell al catal
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
factura pro forma f - factura proforma / proforma f Document amb qu un venedor notifica per endavant el cost d'una comanda al comprador, per que no li n'exigeix el pagament. [...]
5. Equivalncies castell - catal. dilatar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducci de textos normatius del castell al catal
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
dilatar v tr - demorar / diferir / dilatar / endarrerir / retardar v tr Deixar per a ms endavant la realitzaci d'una cosa de manera injustificada, generalment incomplint el que s'ha establert, la llei, etc. CA: Diferir el pagament d'un deute. [...]
6. Documentaci jurdica. La sentncia. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
619 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que, tant en el supsit d'as- sentiment com en el de rebellia, el jutge, sense cap ms trmit, ha de dur les que l'execuci segueixi endavant per satisfer, en primer lloc, el tercerista, amb la condici que no es pot lliurar cap quantitat sense que abans [...]
7. Introducci  [PDF, 853 kB]
Font Majscules i minscules
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
criteri general, ms aviat minusculista, no va impedir que es presentessin molts casos dubtosos i que ms endavant s'acabessin acceptant algunes majscules consagrades per la tradici o per les necessitats de certes institucions. 7 Ma j s cul e s i mi ns c ul es CRI T ERI S LI N G S T I CS En [...]