Resultats de la cerca frase exacta: 8

Diccionari català-castellà
1. jurar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [prometre] jurar. Et juro que tornaré, te juro que volveré. 2 [un càrrec, una dignitat] jurar. 3 jurar en fals jurar en falso. 4 jurar per jurar por. 5 ho juraria lo juraría. 6 no cal que ho juris! ¡ni que lo jures! [...]
2. jurament
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [acció i efecte de jurar] juramento. Prestar jurament, prestar juramento. Un jurament fals, un juramento falso. 2 jurament indecisori dr juramento indecisorio. 3 jurament promissori juramento promisorio. 4 jurament hipocràtic med juramento hipocrático. 5 prendre jurament [obtenir el [...]
3. perjurar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 perjurar. v tr 2 perjurar. Va jurar i perjurar que no en sabia res, juró y perjuró que no sabía nada.  [...]
4. renegar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] renegar. Renegà de la fe, renegó de la fe. 5 [dir renecs] renegar, blasfemar, jurar, decir tacos.  [...]
5. carreter
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj 1 carretero -ra. 2 camí carreter [de carro] camino carretero. m i f 3 [constructor] carretero -ra. 4 [conductor] carretero -ra, carrero -ra. 5 beure com un carreter beber como un cosaco (o como un tudesco). 6 renegar com un carreter [renegar molt] jurar (o blasfemar, o maldecir) como [...]
6. bandera
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
7. càrrec
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
problema difícil. 23 jurar el càrrec jurar el cargo. 24 presentar càrrecs hacer cargos. 25 suspendre algú del seu càrrec suspender a uno del empleo. 26 tenir al seu càrrec tener a su cargo.  [...]
8. veritat
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[ésser cert] ser verdad, ser cierto. 9 és veritat que... es verdad que..., verdad es que...És veritat que ho ignorava, però..., es verdad que lo ignoraba, pero...10 faltar a la veritat faltar a la verdad. 11 jurar de dir la veritat, només la veritat i res més que la veritat jurar decir la verdad [...]