Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

reduplicar

v. tr. [LC] Duplicar .
v. tr. [LC] Repetir (una cosa), especialment un mot, una expressió.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions