Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

flux

m
1 [moviment] flujo.
2 mar [marea ascendent] flujo, marea f entrante.
3 merc flujo. Flux monetari, flujo monetario.
4 el flux i el reflux fig el ir y venir. El flux i el reflux de la gentada pel passeig, el ir y venir de la gente por el paseo.
5 flux d'un vector mat flujo de un vector.
6 flux elèctric flujo eléctrico.
7 flux energètic (o radiant) flujo energético.
8 flux lluminós flujo luminoso.
9 flux magnètic flujo magnético.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions