Resultats de la cerca frase exacta: 5

Ortografia catalana
1. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Sobre l'ocurrncia dels sons oclusius, fricatius i africats en fi de sllaba, conv tenir present: a) Que en posici final absoluta de mot solament s possible la realitzaci sorda. En con-seqncia, en aquesta posici un so sord es pot trobar representat per la consonant que ordin-riament [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Perpiny, Penscola, Npols, Per, Xipre; basc, bava, bena, biga, boca, buf, broma, blat; arribar, herba, llibre, poble, rebentar, sab, tebi, trobar; Albert, Brauli, Beatriu, Dbora, Badalona, Ribesaltes, Xbia, laba, Biscaia, Srbia. En els parlars orientals i nord-occidentals, la consonant inicial del [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les principals grafies dels sons oclusius sn les que figuren en el quadre 22. QUADRE 22 Les grafies dels sons oclusius SO GRAFIA EXEMPLES b banda, bell, blat, boira, brou; sab, trobar, herba, febre; Blai, Beatriu, Barcelona, Mondber, Xbia, laba, Balcans [b] v vaixell, venda, vinya, vuit; aviat [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(cf. prova, prov ar, provable 'que es pot provar'), saber, sa berut (cf. savi, saviesa), verbencies (cf. berbena), verrucria, verrucs (cf. berruga, berrugs). En algun cas, tamb es pot trobar b, i no v, alternant amb u: sebaci, seborrea (cf. seu 'greix', enseuar). 2.7.2.5. El quadre 23 recull l's [...]
5. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
lexicalitzat i ha donat lloc a un mot nou, amb un comportament morfolgic o sintctic especfic que justifica la seva condici de compost. Aquests conjunts es 121 La grafia dels mots poden trobar usats en la llengua, ads com un conjunt no sintetitzat de mots contigus independents, i s'escriuen, per tant [...]