Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2433/7Darrera versió: 19.07.2019

Títol

Guionet (signes de puntuació) 

Resposta

El guionet (-) és un signe gràfic que es representa amb un guió curt, com el que es fa servir a final de ratlla quan cal separar un mot que no hi cap sencer. És més petit que la meitat del guió que s'usa en els incisos, les enumeracions i els diàlegs.

A més dels usos habituals del guionet (per escriure certes paraules compostes, per separar mots a final de ratlla, etc.), aquest signe pot fer altres funcions:

1. Uneix mots o sintagmes que tenen una relació entre ells, com ho fa una preposició i, de vegades, una conjunció. Quan hi ha un únic mot a banda i banda del guionet es pot deixar un espai fi i, si això no és possible tipogràficament, no s'hi ha de deixar cap espai. En canvi, si uneix elements formats per més d'un mot, se sol deixar un espai davant i darrere el guionet. Per exemple:

relació causa-efecte (relació entre la causa i l'efecte)
trajecte Sants - passeig de la Bonanova ('des de... fins a...')
districte Horta-Guinardó ('Horta i Guinardó')

2. Uneix dos o més nombres correlatius o que formen una unitat, sense espais a banda i banda, en els casos següents:

p. 23-53 (dues xifres correlatives)
curs 2010-2011
(anys correlatius o períodes de temps en general)
C. Comte Borrell, 100-104

 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació
Abreviacions