Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

clau

m
1 clavo.
2 [ullal d'elefant] colmillo.
3 [ullal de senglar] remolón, colmillo.
4 [dolor] clavo.
5 med [d'un furóncol] clavo.
6 veter clavo.
7 arribar com un clau [ser puntual] llegar puntualmente.
8 clau d'embigar clavo trabal.
9 clau d'espècia clavo de especia.
10 clau de cabota plana punta de cabeza plana.
11 clau de capistell clavo de ala de mosca.
12 clau de farga clavo chanflón.
13 clau de ferrar clavo baladí.
14 clau de ganxo [escàrpia] alcayata, escarpia.
15 clau de manilla clavo de gota de sebo.
16 clau de Nostre Senyor bot [calabruixa petita] nazareno.
17 clau de rosca clavo de rosca, tornillo.
18 emportar-se fins els claus de la paret (o no deixar un clau a la paret) no dejar clavo ni estaca en la pared.
19 essència de clau bot [oli] esencia de clavo.
20 ésser un clau (o sec com un clau) [ser molt prim] ser (o estar como) un fideo, estar hecho un palillo, estar en los huesos.
21 ésser un clau [ésser motiu d'aflicció] ser un clavo.
22 no donar-se-li'n (o donar-se-li'n) un clau fig i fam no importarle (o importarle) un pepino (o tres pepinos, o un bledo, o un pito).
23 no tenir ni un clau fig i fam no tener ni cinco céntimos, andar (o estar) a la cuarta pregunta.
24 no valer un clau fig i fam no valer un pepino (o un pito).
25 quedar-se sec com un clau fig quedarse en los huesos.
26 reblar el clau fig i fam [insistir] remachar el clavo.
27 un clau en treu un altre fig i fam un clavo saca otro clavo.
28 voler fer entrar el clau per la cabota fig i fam emperrarse en la cuadratura del círculo.

f
29 [per a obrir i tancar portes] llave.
30 [per a collar] llave.
31 [d'una aixeta, d'un rellotge, d'una arma de foc] llave.
32 [explicació] clave.
33 [d'un text xifrat] clave.
34 [en una lluita esportiva] llave.
35 fig [mitjà] llave. Els diners són la clau que obre totes les portes, el dinero es la llave que abre todas las puertas.
36 arquit [d'una volta, d'un arc] clave.
37 gràf llave.
38 mús [d'un instrument de vent] llave.
39 mús [signe en el pentagrama] clave, llave.
40 mús [d'un instrument de corda] clavija.
41 amb clau bajo llave.
42 clau anglesa llave inglesa.
43 clau d'una aixeta llave de un grifo.
44 clau de pas llave de paso.
45 clau falsa llave falsa.
46 clau mestra llave maestra.
47 claus d'una ciutat llaves de una ciudad.
48 claus del cel llaves del cielo.
49 escriure en clau escribir en clave.
50 falsificar una clau falsificar una llave.
51 la clau de l'enigma la clave del enigma.
52 tancar amb clau echar la llave, cerrar con llave.

adj inv
53 [essencial] clave. Data clau, fecha clave.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions