Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
També s'escriuen amb r final, que s'emmudeix a la major part del domini català, un bon nombre de mots polisíl·labs patrimonials: a) Tots els infinitius, llevat dels que terminen en -re: comptar, portar, menjar, començar, anar; haver, poder, saber, valer, voler; conèixer, créixer, empènyer, ésser [...]
2. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, dèiem, quèiem, rèieu, sèieu, vèieu). Els principals casos que porten accent agut (é) són els infinitius créixer, néixer, péixer, é sser, prémer, té mer , trémer i derivats (decréixer, renéixer, esprémer, terra-trémer); les desinències del passat simple (coneguérem, diguéreu) i de l'imperfet de subjuntiu [...]