Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

operació

f. [LC] Acció d'operar; l'efecte. L'operació de la gràcia es reconeix en els seus fruits.
f. [LC] [DE] [MT] Acció que implica l'aplicació d'un principi, d'una regla, especialment formant part d'una sèrie d'accions, d'un pla.
f. [DE] Execució d'una acció militar degudament planejada i coordinada. Operacions navals. Les operacions de l'exèrcit.
f. [ECT] Transacció comercial, especialment especulativa. Operació de borsa.
f. [LC] [MD] En med., acció directa sobre certes parts del cos danyades a fi d'eliminar-les en tot o en part, procurar-los alguna correcció o substituir-les per altres d'artificials o procedents de persones sanes, practicar un drenatge, extreure cossos estranys o formacions perilloses o efectuar una adequada diagnosi.
f. [MT] En mat., regla que permet d'obtenir a partir de cada parell d'elements d'un mateix conjunt un altre element del conjunt. Les operacions aritmètiques. L'addició és una operació en el conjunt dels nombres naturals.
[MT] [LC] operació directa Operació matemàtica considerada en relació amb la seva inversa.
[MT] [IN] operació lògica Relació elemental, unària o binària, entre dades lògiques o entre conjunts.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions