Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7731/1Darrera versió: 30.01.2018

Títol

Concordança en oracions amb subjecte format per coordinació amb 'tant... com...' 

'Venen tant ell com ella' o 'Ve tant ell com ella'? 

Resposta

El subjecte d'una oració pot estar format per dos o més noms de tercera persona coordinats mitjançant la correlació tant... com... Quan aquest subjecte apareix davant del verb, hi concorda en plural. Per exemple:

Tant el servei com el menjar van ser exquisits.

En canvi, quan el subjecte apareix darrere del verb, malgrat que la concordança en plural és la més habitual, també és possible conjugar el verb en singular. Per exemple:

Vindran de viatge amb nosaltres tant la Maria com en Pau.
Vindrà de viatge amb nosaltres tant la Maria com en Pau.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions