Resultats de la cerca frase exacta: 6

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. Exemple de carta d'oferta de serveis
Font Fitxes de l'Optimot
COMERCIAL PRATS, SA C/ Font, 8 25300 TÀRREGA Distingit senyor, distingida senyora, Amb aquesta carta us volem oferir un nou servei [...]. Us fem arribar, adjunta, la llista de totes les activitats de què podeu disposar d'ara endavant, amb els preus corresponents. [...] Esperem [...]
2. Exemple de carta de sol·licitud de col·laboració
Font Fitxes de l'Optimot
Sr. Martí Vila Sala C/ Roser, 8 08004 BARCELONA Benvolgut senyor, El motiu d'aquesta carta és demanar el vostre parer sobre l'informe que us faig arribar, juntament amb aquest escrit. [...] Us agraeixo per endavant la vostra col·laboració. Cordialment, Pau Oliva [...]
3. Fraseologia de la carta
Font Fitxes de l'Optimot
... D'altra banda, seria molt convenient que... Exemples de fórmules per al paràgraf final: Confiem que aquesta informació serà del vostre interès... Espero que podreu atendre la meva sol·licitud... Us agraïm per endavant la vostra col·laboració... Esperem les vostres indicacions... Si necessiteu [...]
4. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
perquè ho entengués bé. Com que no sabia d'on podia venir-li aquell mal, va decidir anar al metge. Si ens queda pressupost tirarem endavant el projecte. Si jo li pogués explicar tot el que he fet per ajudar-lo, acceptaria millor la meva manera de fer.  [...]
5. Exemple de contracte d'arrendament
Font Fitxes de l'Optimot
contracte que quedés per complir o a la part proporcional en el cas de períodes inferiors a un any. 3. Renda La renda per l'arrendament, que és d[...] euros ([...]) anuals, s'ha d'abonar en terminis mensuals, per endavant, de l'1 al 7 de cada mes, mitjançant domiciliació bancària al compte [...], la [...]
6. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
. L'article 619 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que, tant en el supòsit d'assentiment com en el de rebel·lia, el jutge, sense cap més tràmit, ha de dur les actuacions a la vista amb citació de les parts i ha de dictar sentència per ordenar que l'execució segueixi endavant per satisfer, en primer [...]