Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

anar

v intr
1 [moure's en una direcció] ir. Anar endavant, endarrere, ir hacia (o para) adelante, atrás.
2 [moure's cap a un indret que no és ací ni aquí] ir. Anar a la ciutat, al cinema, a casa, ir a la ciudad, al cine, a casa.
3 [ésser portat a atènyer un fi] ir, llegar. Anirà lluny, aquest xicot, irá lejos este muchacho.
4 [moure's indicant la circumstància] ir. Anar per una drecera, ir por un atajo. Anar amb cotxe, ir en coche. Anar a les palpentes, ir a tientas.
5 [posar en joc] ir, apostar tr. Van cinquanta euros que no ho aconsegueixes, van cincuenta euros a que no lo consigues.
6 [entrar en joc] ir. Hi vaig amb cent euros, voy con cien euros.
7 [fer de cos] hacer de vientre, evacuar. Va molt sovint, hace de vientre muy a menudo.
8 [funcionar] ir, funcionar, andar. El cor no li va, el corazón ya no le funciona. El negoci va malament, el negocio va mal.
9 [indicar el preu d'una mercaderia] estar. A quant van els pèsols?, ¿a cuánto están los guisantes?
10 [anar vestit] ir. Anar mudat, descalç, nu, ir arreglado, descalzo, desnudo.
11 [seguit de gerundi] [continuïtat d'una acció] ir. Els malalts van millorant, los enfermos van mejorando.
12 [escaure] ir, sentar. Aquest abric no li va gens bé, este abrigo no le va nada bien. Aquest paper li va com anell al dit, este papel le va como anillo al dedo.
13 [tenir en un indret determinat] ir. Les fitxes van al calaix de dalt, las fichas van en el cajón de arriba.
14 [conduir] ir, llevar. La carretera que va a Osca, la carretera que va a Huesca.
15 [estendre's d'un punt a un altre] ir, extenderse pron. El carrer que va d'aquí a casa, la calle que va de aquí a casa.
16 [amb en] [haver-hi diferència] ir. De vuit a dotze en van quatre, de ocho a doce van cuatro.
17 [auxiliar dels temps perifràstics perfet d'indicatiu, pretèrit anterior i perfet de subjuntiu] [no se traduce]. Va comprar, compró. Així que vam haver acabat..., así que terminamos...
18 anar a [amb inf] ir a, disponerse a. Va anar a dir-ho al seu pare, fue a decírselo a su padre.
19 anar a (o per) ir a, estar a punto de. Anava a caure, estaba a punto de caer.
20 anar a comprar ir de compras.
21 anar a la seva ir a lo suyo.
22 anar a menys [descendir de posició social] venir a menos.
23 anar ample fig [ésser superior a les aptituds d'algú] venir ancho.
24 anar amunt i avall andar arriba y abajo, ir de un sitio a otro, ir (o andar) de la Ceca a la Meca (o de Herodes a Pilatos).
25 anar d'ací d'allà andar de acá para allá.
26 anar darrere (o al darrere) andar (o ir) detrás (o tras).
27 anar de poc com (o que) (o anar de res com [o que]) [faltar-se'n poc] estar a punto de, faltar poco para, faltar un pelo para fam. Ha anat de poc com no s'estimba, ha estado a punto de despeñarse.
28 anar fent (o tirant) ir tirando.
29 anar i venir [moure's en direccions contràries] ir y venir, ir de acá para allá.
30 anar llarg (o per llarg) ir para largo, haber para rato.
31 aniríem bé! ¡estaríamos apañados!
32 anar pels [edat] andar por los. Va pels cinquanta, anda por los cincuenta.
33 com anem (o com va, o com va això)? fam [en una salutació] ¿qué tal?, ¿qué hay?, ¿cómo te (o le, etc) va?
34 com més va més (o menys) [com més temps transcorre] cada vez (o día) más (o menos).
35 com més va millor (o pitjor) cada vez mejor (o peor).
36 fer anar [bellugar] mover. Fer anar els braços, mover los brazos.
37 no anar enlloc [no ésser bo per a res] no servir para nada, no conducir a nada.
38 què hi va! ¡cuánto va!
39 va com va depende.
40 va! ¡ya! Llestos!, va!, ¡listos!, ¡ya!
41 va! (o ves!) [fuig!] ¡anda!, ¡venga!, ¡quita! Va, home, va!, ¡quita, hombre!
42 vaja! [disgust, desil·lusió, protesta] ¡vaya!, ¡anda!, ¡ostras! Vaja, ja no en queden!, ¡vaya, ya no queda ninguno!
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions