Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2173/4Darrera versió: 21.03.2022

Títol

en + gerundi (valor temporal): en sortint, en havent sopat 

Resposta

La construcció en + gerundi expressa una acció simultània o una acció immediatament anterior en el temps. Per exemple:

En sortint de la feina anirem a fer un mos.
Em vaig trobar el veí en tornant de nedar.
En baixant del cotxe em van caure les ulleres a terra.
En havent sopat toca fer un passeig nocturn.

Aquesta construcció només té valor temporal i, per tant, no són adequats altres valors. Per exemple:

Van prescindir dels seus serveis perquè van considerar que no havia tingut una bona actitud (i no Van prescindir dels seus serveis en considerant que no havia tingut una bona actitud).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions