Resultats de la cerca frase exacta: 29

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. ley f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ley f-llei f Norma jurídica de caràcter general i obligatori, dictada pel poder legislatiu. [...]
2. Equivalències castellà - català. representación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
representación f - representació f Poder atorgat legalment a un lletrat perquè representi algú en una causa. [...]
3. Equivalències castellà - català. procuración f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
procuración f - procura / procuració f Poder donat legalment per algú a una persona per obrar en nom seu. [...]
4. Equivalències castellà - català. jurisdicción f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
jurisdicción f - fur m / jurisdicció f Àmbit o lloc dins del qual les autoritats o els tribunals tenen poder de decisió. [...]
5. Documentació jurídica. administratiu. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A LA SECCIÓ... DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE... __________________________ , procurador dels tribunals i de _________________, la representació del qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec, assistit per la lletrada ________________________________, i INTERPOSO [...]
6. Equivalències castellà - català. arbitraje m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arbitraje m - arbitratge m Decisió sobre una qüestió o un conflicte jurídic presa per una o diverses persones que no són jutges ordinaris ni actuen com a òrgans normals del poder judicial. [...]
7. Equivalències castellà - català. jurisdicción f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
jurisdicción f - jurisdicció f Poder de jutges i tribunals per jutjar i fer executar sentències dins l'àmbit en què tenen competències. ES: Jurisdicción ordinaria, especial. Jurisdicción de lo civil. Jurisdicción eclesiástica. CA: Jurisdicció ordinària, especial. Jurisdicció civil. Jurisdicció [...]
8. Documentació jurídica. La querella. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Han de signar l'advocat o l'advocada i el procurador o la procuradora. En el cas que el poder del procurador o la procuradora no sigui especial, cal que signi també la persona querellant. repetir-los; per tant, l'estructura d'aquestes signatures és: ? rúbrica ? rúbrica ? rúbrica Advocat [...]
9. Documentació jurídica. La denúncia. Dades de la persona denunciant o mandatària  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
mandatària té el poder especial necessari per presentar la denúncia [...]
10. Documentació jurídica. La provisió. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a la redacció d'aquest document cal tenir en compte els requisits establerts per la legislació vigent: ? articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial ? articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil ? article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal El fonament per a l [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>