Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6162/3Darrera versió: 18.03.2016

Títol

La ce trencada ('ç') 

Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'ç'?  

Resposta

La lletra ç (ce trencada) és una de les grafies que representen el so de la essa sorda (com el de sac o peça). Altres grafies que representen aquest so són s, ss i c.

Es pot trobar ç:
  • a l'interior de mot davant les vocals a, o, u: peça, llençol, traçut, etc.
  • a final de mot: braç, veloç, etc.
Davant les vocals e, i s'escriu c, i mai ç. En algunes paraules es produeix una alternança entre c i ç si canvia la vocal que la segueix. Aquesta alternança ortogràfica pot tenir lloc en els casos següents:
  • quan es flexiona una paraula en gènere o en nombre: creença-creences, eficaç-eficaços-eficaces, feliç-feliços-felices, fiança-fiances, etc.
  • quan es conjuga un verb: començo-comences-comença-comencem-comenceu-comencen, etc.
  • quan es formen derivats: audaç-audàcia, veloç-velocitat, etc.

 
Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre les grafies c i ç.  

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions