Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6578/2Darrera versió: 29.09.2017

Títol

Com es diu 'por lo regular' en català? 

Resposta

Per expressar el sentit de 'en la majoria dels casos' es poden fer servir les expressions per regla general, normalment, ordinàriament, entre altres. Per exemple:

Normalment arriba tard.
Per regla general, no obren la botiga els caps de setmana.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions