Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5945/2Darrera versió: 12.09.2013

Títol

parèntesi o parèntesis? 

Resposta

El mot parèntesi fa referència a un mot o una frase que s'insereix en un text com a incís i que s'escriu entre els signes '( )'. Per exemple: En aquest text, hem de fer un parèntesi amb l'enumeració del material. També es fa servir, en sentit figurat, amb el significat de 'suspensió' o 'interrupció'. Per exemple: A la reunió de dimarts van fer un parèntesi per dinar.

També s'anomena parèntesi cada un dels signes gràfics abans esmentats. Cal anar amb compte a l'hora d'escollir el singular o el plural d'aquest mot. Per exemple: cal dir Obrim un parèntesi, però Aquest fragment l'escriurem entre parèntesis.

El singular d'aquest mot no acaba en -is, sinó en -i, com altres noms cultes (crisi, tesi, dosi, hipòtesi, anàlisi, etc.). Direm, doncs, un parèntesi, i no un parèntesis. El plural d'aquests mots sí que afegeix una -s al final: els parèntesis, les crisis, les tesis, les dosis, les hipòtesis, les anàlisis.
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions