Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7604/1Darrera versió: 10.02.2016

Títol

Com es diu 'donde los haya' en català? 

Resposta

L'expressió castellana donde los haya, amb el significat de 'com n'hi ha pocs' o per presentar una qualitat en grau extrem, en català es pot expressar, segons el context, amb les expressions següents: com no n'hi ha d'altre, a més no poder, fora mida, ser el súmmum, fora de sèrie, d'allò més, etc. Per exemple:

El caviar, producte exquisit com no n'hi ha d'altre, té un preu prohibitiu.
És un músic fora de sèrie.
Van tractar d'un afer d'allò més delicat.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions