Resultats de la cerca frase exacta: 8

Diccionari català-castellà
1. distreure
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[pp: distret -a] v tr 1 [diners] distraer. 2 [l'atenció] distraer. No distragueu el conductor, no distraigáis al conductor. 3 [divertir] distraer. 4 abs distraer. El cinema distreu molt, el cine distrae mucho. v pron 5 [oblidar-se] olvidarse. M'he distret de portar-te el llibre, me he olvidado de t [...]
2. distraure
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[pp: distret -a] v tr → distreure  [...]
3. entretenir
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [retenir] entretener. M'ha entretingut un amic pel carrer, me ha entretenido un amigo por la calle. 2 fig entretener, dar largas. L'entretenien amb falses promeses, lo entretenían con falsas promesas. 3 fig [la gana] entretener. 4 [distreure] entretener. Entreté els nens, está entreteniendo [...]
4. badocar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [fer el badoc] curiosear. Badocar per les botigues, curiosear por las tiendas. 2 [distreure's] estar en Babia, mirar a (o pensar en) las musarañas. Sempre va badocant, siempre va pensando en las musarañas. 3 bot [les fruites] abrirse pron, reventar. Les figues badoquen després de la pluja [...]
5. enganyar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
cien euros. 5 [mancar a la fidelitat] engañar. 6 [distreure] engañar. Fuma per enganyar la gana, fuma para engañar el hambre.  [...]
6. rosegó
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [de pa] mendrugo, trozo, cacho, zoquete, regojo p fr. 2 no tenir ni un rosegó per a distreure la gana no tener nada que llevarse a la boca.  [...]
7. torbar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
8. badar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. Badava davant d'un aparador, se embobaba delante de un escaparate. 8 [distreure's] distraerse pron, descuidarse pron. Si bades gens, et prenen la cartera, si te descuidas un poco, te roban la cartera. 9 [estar distret] estar en Babia, mirar a (o pensar en) las musarañas. 10 així que bades... al menor [...]