Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

ull

m
1 anat ojo.
2 [forat, clot] ojo. L'ull de la clau, el ojo de la llave.
3 [de l'agulla] ojo.
4 [del pany] ojo.
5 [del pont] ojo.
6 [de xarxa, de filat] ojo, malla f.
7 [de l'escala] hueco, ojo.
8 [dolla] ojo. L'ull d'un martell, el ojo de un martillo.
9 [del pa, del formatge] ojo.
10 [taca circular] ojo. Els ulls de la cua d'un paˇ, los ojos de la cola de un pavo real.
11 [d'un riu] fuente f.
12 [entre n˙vols] claro, clara f. Un ull de cel blau, un claro de cielo azul.
13 arquit [obertura de la c˙pula] ojo.
14 bot [part mÚs tendra] cogollo. L'ull de l'enciam, el cogollo de la lechuga.
15 bot [brot] ojo, yema f.
16 grÓf [relleu, part d'una lletra] ojo.
17 mar [forat] ojo.
18 [generalment en plural] [mirada] ojo, mirada f, vista f.
19 [generalment en plural] [mirada vigilant] mirada f, ojo. Els ulls de l'amo, la mirada del amo.
20 pl fam [ulleres] ojos. Alg˙ ha vist els meus ulls?, ┐alguien ha visto mis ojos?
21 fig ojo. Els ulls de l'esperit, los ojos del espÝritu.
22 fig [perspicÓcia] ojo. Tenir ull per a triar personal, tener ojo para escoger personal.
23 abaixar els ulls bajar los ojos (o la vista).
24 a bell ull (o a ull) a ojo (o a ojo de buen cubero).
25 aclucar els ulls [adormir-se] cerrar los ojos.
26 aclucar els ulls [morir-se] cerrar los ojos.
27 alšar els ulls alzar (o levantar) los ojos (o la vista, o la mirada).
28 als meus ulls [al meu entendre] a mi entender (o juicio), en mi opiniˇn.
29 als ulls de [segons] a los ojos de.
30 amb els ulls desorbitats (o fora de si) con los ojos fuera de las ˇrbitas.
31 amb uns ulls com unes taronges con los ojos como platos (o desmesuradamente abiertos, o muy abiertos).
32 anar-se'n els ulls [darrere una cosa] Ýrsele los ojos a alguien.
33 apartar els ulls apartar los ojos (o la vista).
34 a quatre ulls [veure's, entrevistar-se] a solas, los dos solos.
35 a ull nu a simple vista, a bulto.
36 a ulls clucs fig a cierra ojos, a (o con los) ojos cerrados. Digues-li que sÝ a ulls clucs, dile que sÝ con los ojos cerrados.
37 a ulls clucs fig [creure's una cosa] a pies juntillas.
38 a ulls veients [palesament] a ojos vistas.
39 caure a l'ull [agradar] llevarse los ojos de la gente (o de alguien).
40 cop d'ull ojeada, mirada rßpida. Amb un cop d'ull s'adonÓ de la situaciˇ, con una ojeada se dio cuenta de la situaciˇn.
41 costar un ull (o un ull de la cara) fam costar un ojo de la cara (o un sentido, o un ri˝ˇn).
42 cremar-se els ulls fig [escrivint, brodant, etc] dejar la vista, dejarse los ojos, quemarse las pesta˝as. En aquell brodat, s'hi ha cremat els ulls, ha dejado la vista en aquel bordado.
43 d'all˛ que els ulls no veuen el cor no se'n dol ojos que no ven, corazˇn que no siente.
44 davant dels ulls delante de los ojos, en mis (o tus, etc) propias narices.
45 deixar els ulls en una cosa clavar la vista en algo.
46 donar un cop d'ull echar (o dar) una ojeada, mirar por encima, pasar la vista.
47 dormir amb els ulls oberts [vigilar] dormir con los ojos abiertos.
48 dur (o portar) quatre ulls fig tener cuatro ojos.
49 enaiguar-se (o enllagrimar-se) els ulls [de llÓgrimes] llenßrsele (o arrasßrsele) los ojos de lßgrimas.
50 encendre-se-li els ulls [de desig] encandilßrsele los ojos.
51 entelar-se els ulls nublarse los ojos (o la vista).
52 en un tancar i obrir d'ulls (o en un girar els ulls, o en un batre d'ulls) fig en un abrir y cerrar de ojos, en menos que canta un gallo, en un decir amÚn (o Jes˙s).
53 espurnejar els ulls asomar las lßgrimas a los ojos, chispear los ojos, hacer chiribitas los ojos.
54 Ússer tot ulls [posar atenciˇ] ser todo ojos.
55 estar fins als ulls (d'una cosa) fig estar hasta los ojos (o hasta la coronilla, o hasta las narices, o hasta los pelos).
56 fer els ulls grossos [deixar fer, deixar passar] hacer la vista gorda, cerrar los ojos.
57 fer entrar pels ulls [una cosa] meter por los ojos.
58 fer mal d'ulls [coses que no lliguen] darse de bofetadas.
59 fer uns ulls com unes taronges fig i fam arquear (o enarcar) las cejas.
60 girar els ulls volver la mirada (o los ojos).
61 girar els ulls en blanc poner los ojos en blanco.
62 menjar amb els ulls fig comer con los ojos.
63 menjar mÚs amb els ulls que amb la boca comer mßs con los ojos que con la boca.
64 menjar-se amb els ulls [alg˙, una cosa] comerse con los ojos.
65 mÚs hi veuen quatre ulls que no pas dos mßs ven cuatro ojos que dos.
66 mirar de bon ull [alg˙] mirar con buenos ojos.
67 mirar de cua d'ull mirar con el rabillo del ojo, mirar de reojo, mirar de lado (o de medio lado).
68 moll d'ulls [que plora fÓcilment] llorica, llorˇn.
69 negar-se els ulls humedecerse los ojos, anegarse los ojos en lßgrimas, agolparse las lßgrimas en los ojos.
70 no perdre d'ull (o de cua d'ull) no quitar los ojos de encima, no quitar ojo. No el perdis d'ull (o de cua d'ull), no le quites los ojos de encima.
71 no poder aclucar els ulls no pegar ojo (o pesta˝a), no poder cerrar los ojos.
72 no tenir prou ulls per a no tener ojos mßs que para.
73 no tenir ulls per a veure [una desgrÓcia, etc] no poder soportar la vista de.
74 no treure els ulls de sobre no quitar ojo (o el ojo, o la vista) de encima.
75 no veure-hi de cap ull alegrßrsele a alguien los ojos.
76 obrir els ulls fig abrir los ojos.
77 obrir els ulls a la llum d'aquest mˇn [nÚixer] ver la luz (o la luz del dÝa).
78 parlar amb els ulls fig hablar con los ojos.
79 passar per ull mar [una embarcaciˇ] pasar por ojo, irse a pique.
80 posar (o clavar) els ulls en (o damunt) poner (o clavar) el ojo (o los ojos) en, poner la mira (o las miras) en, tener los ojos puestos en.
81 riure-li els ulls a alg˙ bailarle a alguien los ojos.
82 saltar als ulls fig saltar a los ojos (o a la vista).
83 sortir-li els ulls d'˛rbita (o de la cara) fig saltßrsele a alguien los ojos, salÝrsele los ojos de las ˇrbitas.
84 tancar (o cloure) els ulls a la llum d'aquest mˇn [morir-se] cerrar los ojos.
85 tenir cara i ulls fig [Ússer com cal] ser como Dios manda (o como es debido).
86 tenir davant dels ulls tener delante de los ojos, tener ante sÝ.
87 tenir els ulls al clatell fig i fam tener una venda en los ojos.
88 tenir els ulls lleganyosos tener los ojos lega˝osos, estar (o ser, o ser un) lega˝oso, tener lega˝as en los ojos.
89 tenir ull (o bon ull, o molt ull) [per a entendre quelcom] tener ojo (o buen ojo, o muy buen ojo, u ojo clÝnico).
90 t˛rcer els ulls bizcar los ojos.
91 ull cluc [tancat] ojo cerrado.
92 ull de bou [finestra] ojo de buey.
93 ull de gat min ojo de gato.
94 ull de l'escala hueco (u ojo) de la escalera.
95 ull de perdiu bot [Adonis aestivalis] ojo de perdiz.
96 ull de perdiu tŔxt ojo de perdiz.
97 ull de peix fotog objetivo gran angular.
98 ull de poll ojo de gallo, callo.
99 ull de vellut ojo a la funerala.
100 ull de vidre ojo de cristal.
101 ull del cul [anus] ojo del culo, ojete.
102 ull mÓgic tecnol ojo mßgico.
103 ull per ull, dent per dent ojo por ojo, diente por diente.
104 ulls ametllats (o allargats) ojos rasgados.
105 ulls blaus ojos azules (o zarcos).
106 ulls de basilisc fig [ulls vius] ojos que hablan, ojos parleros.
107 ulls de gos ojos negros.
108 ulls de mussol [inexpressius] ojos vidriosos (o apagados).
109 ulls de puša (o de patacˇ) ojos muy peque˝os.
110 ulls enfonsats ojos hundidos.
111 ulls entelats [humits] ojos vidriosos.
112 ulls girats (o guerxos) ojos de bitoque (o de bizco).
113 ulls lleganyosos ojos lega˝osos (o pitarrosos).
114 ulls parladors [expressius] ojos que hablan (o parleros).
115 ulls plorosos ojos llorosos.
116 ulls secs [sense llÓgrimes] ojos secos.
117 ulls sortints ojos saltones.
118 ulls tendres (o molls) [plorosos] ojos tiernos (o llorosos).
119 ulls vidriosos [inexpressius] ojos vidriosos.
120 ull viu [atenciˇ] ojo alerta (o avizor). Cal estar ull viu, hay que estar ojo avizor.
121 ull viu! ímucho ojo!, íojo!, íal tanto!
122 veure de bon ull [amb simpatia] mirar con buenos ojos.
123 veure alg˙ de mal ull [amb antipatia] mirar a alguien con malos ojos, tener a alguien entre ojos (o sobre ojos).
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions