Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

suor

f. [LC] [ZOA] [MD] Líquid secretat per les glàndules sudorípares de la pell que té funcions termoreguladores i excretores.
f. [LC] Suada, especialment en sentit figurat. Ho han aconseguit amb moltes suors i un treball intens.
f. [LC] Líquid que es destil·la per porositat d'una pedra, d'un recipient, etc.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions