Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

lingüístic -a

adj. [LC] [FL] Relatiu o pertanyent al llenguatge, a les llengües i a la lingüística.
f. [FL] Ciència que estudia el llenguatge i s'interessa per descriure i explicar l'estructura i el funcionament sincrònic o diacrònic de les diferents llengües.
[FL] lingüística antropològica Estudi de les relacions entre cultura i llenguatge, especialment de la manera com les estructures culturals es reflecteixen en les estructures lingüístiques.
[FL] lingüística cognitiva Lingüística que parteix de la hipòtesi que la llengua és una capacitat cognitiva semblant a la resta de capacitats cognitives humanes.
[FL] lingüística comparada Branca de la lingüística basada en la comparació de diverses llengües.
[FL] lingüística computacional Branca de la lingüística que, tant en el seu vessant teòric com aplicat, se centra en l'elaboració de models i sistemes de comprensió i producció del llenguatge mitjançant tècniques informàtiques.
[FL] lingüística contrastiva Lingüística que estudia les diferències entre les llengües, especialment amb propòsits pedagògics amb vista a l'ensenyament de segones llengües.
[FL] lingüística descriptiva Lingüística sincrònica.
[FL] lingüística diacrònica Lingüística que se centra en l'estudi de l'evolució de les llengües.
[FL] lingüística estructural Estructuralisme 2 .
10  [FL] lingüística general Lingüística que proposa elaborar mètodes d'anàlisi aplicables a qualsevol llengua o a descobrir els principis universals del llenguatge humà.
11  [FL] lingüística sincrònica Lingüística que estudia una llengua en un estat determinat de la seva evolució.
12  [FL] lingüística teòrica Lingüística general
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions