Resultats de la cerca frase exacta: 8

Criteris lingŘÝstics
1. EquivalŔncies castellÓ - catalÓ. resolver v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducciˇ de textos normatius del castellÓ al catalÓ
Criteris lingŘÝstics de la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica
resolver v tr - dictaminar / disposar / resoldre v tr Una autoritat, considerar i fer p˙blic amb valor executiu una cosa que cal fer o no fer, o coms'ha de fer, desprÚs d'un procÚs de deliberaciˇ o d'avaluaciˇ. CA: El jutge ha disposat (o resolt, o dictaminat) que aix˛ Ús improcedent. [...]
2. EquivalŔncies castellÓ - catalÓ. bien m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducciˇ de textos normatius del castellÓ al catalÓ
Criteris lingŘÝstics de la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica
bien m - bÚ m Tot all˛ de quŔ hom pot disposar jurÝdicament per treure'n un profit o una utilitat. [...]
3. Documentaciˇ administrativa. La invitaciˇ. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentaciˇ jurÝdica i administrativa
Criteris lingŘÝstics de la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica
Capšalera Senyor, D'acord amb els criteris de distribuciˇ gratu´ta de les nostres publicacions, us envio 3 exemplars de l'obra Recursos digitals per als centres de documentaciˇ , perquŔ els vostres serveis de consulta en puguin disposar. Atentament, La cap de l'└rea Anna Vilar i Puig Tarragona, 16 [...]
4. Documentaciˇ jurÝdica. La interlocut˛ria. Part dispositiva  [PDF, 734 kB]
Font Documentaciˇ jurÝdica i administrativa
Criteris lingŘÝstics de la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica
╔s la part resolut˛ria del document. Si la decisiˇ afecta mÚs d'una qŘestiˇ, Ús conve- nient utilitzar parÓgrafs independents i numerats. Aquest apartat s'encapšala amb l'expressiˇ Part dispositiva o amb una forma conju- gada del verb disposar , per exemple, PART DISPOSITIVA Convoqueu els senyors [...]
5. Documentaciˇ administrativa. La invitaciˇ. Criteris generals de redacciˇ  [PDF, 734 kB]
Font Documentaciˇ jurÝdica i administrativa
Criteris lingŘÝstics de la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica
d'adrešar als particulars, cal disposar el text de manera clara i concisa, per mitjÓ de parÓgrafs breus i separats i evitant l'apariciˇ d'apartats l'extensiˇ o la complexitat dels quals dificultin innecessÓriament la inter- pretaciˇ del contingut╗. Seguint la mateixa Ordre citada i tenint en compte que cal [...]
6. Presentaciˇ  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducciˇ de textos normatius del castellÓ al catalÓ
Criteris lingŘÝstics de la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica
treballen en els diferents Ómbits jurÝdics, continua havent-hi la necessitat de disposar de criteris homogenis i d'eines lingŘÝstiques de suport a la traducciˇ al catalÓ de textos jurÝdics normatius redactats originÓriament en castellÓ. Per aix˛, des de la Secretaria de PolÝtica LingŘÝstica s'ha considerat [...]
7. Presentaciˇ  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducciˇ de noms, denominacions i top˛nims
Criteris lingŘÝstics de la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica
, sovint, plantegen dubtes sobre qŘestions lingŘÝstiques poc resoltes, tant des de l'˛ptica lingŘÝstica com de l'extralingŘÝstica. Moltes d'aquestes consultes tenen a veure amb la traducciˇ de noms, de denominacions i de top˛nims. Atesa la importÓncia de disposar d'unes orientacions uniformes per a la [...]
8. Introducciˇ  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducciˇ de textos normatius del castellÓ al catalÓ
Criteris lingŘÝstics de la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica
El document que us presentem respon a la necessitat de disposar d'uns criteris lingŘÝstics que facilitin la traducciˇ al catalÓ de textos jurÝdics normatius, com Ús ara lleis, reglaments o contractes d'adhesiˇ o amb condicions generals. AixÝ, la finalitat d'aquestes recomanacions Ús proporcionar a [...]