Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6956/3Darrera versió: 09.02.2018

Títol

Trenta-cinc anys decorant la teva llar 

Gerundi en anuncis i eslògans 

Resposta

De vegades, en oracions que contenen una expressió que indica un període de temps (vint anys, dos segles, etc.) s'usa el gerundi de manera aïllada, ometent el verb de l'oració principal, per fer èmfasi en el valor duratiu (equival a fa + expressió temporal + que). 

Aquest recurs és molt habitual en anuncis, eslògans i títols de llibres o articles. Per exemple:

Trenta-cinc anys decorant la teva llar. (anunci)
Dos segles defensant la llengua. (títol de llibre)
Associació pel Comerç Just: vint anys humanitzant el comerç. (eslògan)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions