Resultats de la cerca frase exacta: 10

Diccionari de sinònims Franquesa
1. acusar
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
inculpar incriminar culpar. El van culpar a tort, car ell era evidentment innocent. portar (algú) a la barra, acusar-lo i fer-lo comparèixer davant un tribunal de justícia. posar clam fer clam, acusar davant un tribunal. tirar la primera pedra, ésser el primer a acusar. tirar la pedra i amagar [...]
2. culpar
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
inculpar donar la culpa carregar el mort (a algú) donar (a algú) les encarregades, atribuir a algú la culpa d'una cosa. acusar, atribuir. Ant. Disculpar. Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana  [...]
3. inculpar
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
(El complement és sempre una persona) incriminar culpar donar la culpao carregar les culpes acusar(->) carregar les cabres, carregar les culpes. imputar(->) (una cosa a algú), inculpar-lo d'allò. recriminar, inculpar algú que ens inculpa. Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana  [...]
4. reprotxar
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
blasmar. retreureo fer-li'n retret(a algú) recriminar imputar la falta criticar blasmar(per quelcom) acusar de reprendre(->) Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana  [...]
5. acusat
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
delat(adj., ant.) demandat(m. i f.), persona a qui es demana una cosa en un judici. inculpat acusar. Ant. Reclamant. Clamant. Demandant. Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana  [...]
6. rebut
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
rebuda quitança, quitamento quitació àpoca contrarebut, rebut que en revoca un altre d'anterior. coneixement, rebut que el capità d'una nau dona a l'armador, referent a les mercaderies i a les condicions del transport. resguard recepció. Acusar recepció d'una lletra. Cp. pagaré, abonaré [...]
7. complicitat
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
connivència, complicitat moral, participació exclusivament passiva a un acte delictuós, que afavoreix pel seu silenci o la seva inacció. intel·ligència, acord tàcit o exprés, amb un fi delictuós. Acusar algú d'intel·ligència amb l'enemic. col·lusió, intel·ligència secreta entre diverses persones [...]
8. mostrar
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
mostra de reganyar. Reganyar les dents. Reganyava les cames un pam més amunt dels genolls. delatar(fig.). Aquestes paraules delaten la seva feblesa. trair(fig.) pintar(fig.). Allò el pintava tal com realment era. patentitzar demostrar acusar. Aquesta acció acusa la seva bondat. argüir. Aquestes [...]
9. indicar
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
indicis, íd. traçar(fig.). Traçar a algú la línia de conducta. designar, indicar per a un objectiu o destinació. Cp. fixar, prescriure 3 Ésser signe d'alguna cosa. ésser indici denotar revelar acusar. Aquest gest acusa una gran desconfiança. marcar, indicar una cosa per algun mitjà. significar [...]
10. demostrar
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
insistir en la demostració d'una cosa fins a deixar-la ben clara. refutar, demostrar que una cosa és falsa. 2 Donar a conèixer amb signes exteriors els sentiments, etc. mostrar(->) palesar manifestar testimoniaro testimoniejar protestar, testimoniejar obertament, solemnement. exterioritzar acusar [...]