Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 29

21. parèntesi o parèntesis?
Font Fitxes de l'Optimot
El mot parèntesi fa referència a un mot o una frase que s'insereix en un text com a incís i que s'escriu entre els signes '( )'. Per exemple: En aquest text, hem de fer un parèntesi amb l'enumeració del material. També es fa servir, en sentit figurat, amb el significat de 'suspensió' o 'interrupció [...]
22. Sigles i acrònims: formació
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles es formen generalment amb les lletres inicials dels mots plens (noms, adjectius, verbs i adverbis). Entre les lletres que les formen, no hi ha d'haver cap punt ni cap espai en blanc. Per exemple: UGT (i no U.G.T., U G T o U. G. T.) IVA (i no I.V.A., I V A o I. V. A.) De vegades també [...]
23. el canal o la canal?
Font Fitxes de l'Optimot
: El pacient té una obstrucció al canal alimentari. Quan fa referència al medi a través del qual, en el procés de comunicació, són transmesos els signes. Per exemple: Va fer servir un canal escrit per comunicar la notícia.  [...]
24. després d'admiració o d'interrogació (majúscules i minúscules) / coincidència del signe d'admiració o d'interrogació amb el punt / signe d'admiració o d'interrogació final (tipus de lletra)
Font Fitxes de l'Optimot
Després dels signes d'admiració i d'interrogació no es posa punt, ja que aquests signes al final de la frase tenen valor de punt. Com que marquen l'acabament d'un període, cal escriure la inicial del mot que els segueix amb majúscula. Per exemple: Tens temps encara? Et voldria fer unes quantes [...]
25. identitari, identitària
Font Fitxes de l'Optimot
L'adjectiu identitari, identitària és una paraula ben formada, a partir del substantiu identitat i el sufix -ari, -ària, amb el significat de 'relatiu a la identitat'. Per exemple: Els signes identitaris de la cultura. Va ser una manifestació identitària i reivindicativa.  [...]
26. ús de majúscules segons la posició
Font Fitxes de l'Optimot
fotografia) S'escriu majúscula inicial després de punt. I també després de signe d'admiració, d'interrogació i de punts suspensius si aquests signes marquen el final d'una oració. Per exemple:  Aquesta tarda hem assistit a una reunió. Hem tractat un conjunt de temes que teníem pendents des de fa mesos [...]
27. Ordenació alfabètica de sintagmes / Com s'ordenen alfabèticament els grups de mots?
Font Fitxes de l'Optimot
28. Símbols: convencions
Font Fitxes de l'Optimot
(19 graus Celsius o 19 graus centígrads) Alguns signes utilitzats com a símbols són un cas especial i s'escriuen sense deixar cap espai entre el signe i la xifra. Per exemple, els graus, els minuts i els segons de les coordenades geogràfiques, matemàtiques, etc.: 41° (41 graus) 30' (30 minuts) 22 [...]
29. separació de xifres
Font Fitxes de l'Optimot
mil·límetres) 26.789 m (vint-i-sis mil set-cents vuitanta-nou metres) No obstant això, s'ha de tenir present que el món angloamericà fa un ús invers d'aquests signes respecte dels usos de l'Europa continental, és a dir, en la part entera, els grups de tres dígits se separen per comes, i les fraccions [...]
Pàgines  3 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3