Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ell1

interj. [LC] Expressió usada al començament d'una frase exclamativa, per reforçar-ne l'expressió. Ell tanmateix és gros, això! Ell això no acaba mai!
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions