Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

criminal

adj. [LC] [DR] Relatiu o pertanyent a un crim. L'arma criminal.
adj. i m. i f. [LC] [DR] Que és culpable d'un crim. Un jove criminal. Una banda de criminals.
adj. [LC] per ext. Les seves mans criminals.
adj. [LC] Que constitueix un crim. Un amor criminal. Una acció criminal.
adj. [LC] [DR] Relatiu al procés d'un crim. Un afer criminal. Justícia criminal.
adj. [DR] Destinat a perseguir i castigar els actes delictuosos. Una llei, una institució, criminal.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions