Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

elèctrode

m. [EE] [FIF] [EL] Conductor pel qual el corrent elèctric entra en un electròlit o en surt.
m. [EE] Barra constituïda per un nucli metàl·lic i un recobriment, que s'utilitza per a la deposició de material d'aportació en efectuar soldadures elèctriques.
m. [EE] [FIF] Element d'un tub electrònic o d'un dispositiu semiconductor que emet o capta els electrons o els ions o en controla el moviment.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions