Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

joc1

m
1 [acció de jugar] juego. No m'agraden els teus jocs, no me gustan tus juegos.
2 [activitat, entreteniment] juego. Joc d'escacs, juego de ajedrez.
3 [cada divisió d'un partit] juego. Em falta un joc per a guanyar, me falta un juego para ganar.
4 [manera de jugar] juego.
5 jocs [conjunt d'objectes] juego. Un joc de cartes, un juego de cartas.
6 jocs [cartes, fitxes que té un jugador] juego. Tenir bon joc, tener buen juego.
7 [conjunt d'objectes] juego. Joc de llit, joc d'eines, juego de cama, juego de herramientas.
8 anat [articulació] juego, articulación f.
9 tecnol [unió, moviment de dues peces] juego, articulación f.
10 fig [manera de fer, d'actuar] juego. Ja li conec el joc, a aquell, a ese ya le conozco el juego.
11 pl juegos. Jocs olímpics, florals, juegos olímpicos, florales.
12 abatre el joc (o les cartes) enseñar las cartas, poner las cartas boca arriba (o sobre la mesa).
13 conèixer el joc d'algú fig descubrir el juego de alguien, conocerle a uno el juego.
14 desgraciat en el joc, afortunat en l'amor desgraciado en el juego, afortunado en amores.
15 donar joc jocs i esport dar juego.
16 entrar en joc fig [intervenir] entrar en juego.
17 ésser joc de poques taules fig i fam [ésser fàcil] estar tirado (o chupado).
18 ésser un joc fig [no oferir dificultats] ser un juego de niños.
19 fer el doble joc fig i fam jugar a (o con) dos barajas, hacer doble juego.
20 fer el joc [a algú] hacer el juego.
21 fer joc [combinar] hacer juego.
22 fora de joc esport fuera de juego.
23 joc brut fig [actuació poc honrada] juego sucio.
24 joc d'atzar jocs juego de azar.
25 joc de cartes juego de cartas (o de naipes).
26 joc de coberts cubertería.
27 joc de dames jocs [dames] juego de damas.
28 joc de fons mús juego de fondo.
29 joc de la borsa juego de bolsa.
30 joc del clotet jocs [clotxa] hoyuelo.
31 joc de l'oca jocs juego de la oca.
32 joc de mans juego de manos.
33 joc d'envit jocs juego de envite.
34 joc de paraules (o de mots) juego de palabras (o de vocablos, o de voces), retruécano, calambur.
35 joc de penyores (o de pagar penyores) juego de prendas.
36 joc de pilota juego de pelota.
37 joc de taula mantelería, juego de mesa.
38 joc d'imaginació juego de ingenio (o de imaginación).
39 jocs d'aigua, de llums juego de agua, de luces.
40 jocs malabars juegos malabares.
41 posar en joc poner en juego.
42 tancar el joc jocs [en el dòmino] cerrar el juego.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions