Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7901/2Darrera versió: 28.08.2020

Títol

Imperatiu del verb morir-se: mor-te o more't

Resposta

La segona persona de singular de l'imperatiu del verb morir és mor. Quan es combina amb el pronom de segona persona del singular s'obté la combinació mor-te.

Ara bé, de vegades se sol afegir una e de suport al verb i aleshores el pronom feble adopta la forma 't: more't. Per exemple:

T'odio, more't!
More't quan vulguis, ja ho tinc tot a punt.
Han canviat l'horari del tren i ara cada matí more't de son perquè t'has de llevar una hora abans.

Aquesta forma, però, no és pròpia de registres formals.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions