Resultats de la cerca frase exacta: 4

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Estats Units; goma resina, cafè concert; blat de moro, mal de cap 'cefalàlgia', Molins de Rei; alto el foc, Erill la Vall ? Sintagmes lliures: cafè amb llet, mal humor, roba vella 126 QUADRE 39 (Continuació) Ortografia dels derivats per prefixació, dels mots compostos, de les locucions i dels sintagmes [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, camp; pneumònia, psíquic, pterodàctil; Pere, Pilar, Palma, París q Q cu quin, aquest, perquè, freqüent, quatre, quota; Quintí, Queralt, Quebec, Qatar r R erra rei, fora, conreu, Israel, art, dorm, curs, curta, pur, saber, carrer; Ramon, Rita, Ripoll, Roma s S essa sal, casa, pensa, cursa, bastó, bosc [...]
3. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, medi ambient, pega dolça, porc senglar; lliure canvi, quinta es-sència; caça bombarder, comte rei (fem. comtessa reina), cosí germà (fem. cosina ger-mana), goma resina, paga i senyal (pl. pagues i senyals); nedar i guardar la roba, teixir i desteixir, voler i doler. Hi ha casos que presenten alguna [...]
4. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
mots una (referit a l'hora), ira i host, ni 105 La grafia dels mots tampoc en el topònim neerlandès la Haia: la una de la matinada, la ira que sentia, la host del rei d'Aragó, el Tribunal Internacional de la Haia. Cal tenir en compte que l'article masculí lo i els articles salats es, so i sa [...]