Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

prendre

[pp: pres presa]
v tr
1 [agafar] coger, tomar, agarrar.
2 tomar. El nen no vol prendre el pit, el ni˝o no quiere tomar el pecho.
3 [emparar-se de] quitar. Li prenguÚ els diners, le quitˇ el dinero.
4 tomar. Prendre una ciutat a l'enemic, tomar una ciudad al enemigo.
5 [agafar una cosa per servir-se'n] coger, tomar. Preneu cadires i asseieu-vos, coged sillas y sentaos.
6 tomar. Prendre muller, tomar mujer.
7 tomar. Prendre precaucions, acords, tomar precauciones, acuerdos.
8 [adoptar] tomar. PrenguÚ l'hÓbit religiˇs, tomˇ el hßbito religioso.
9 [el vol] emprender, alzar, levantar.
10 [proveir-se] tomar, coger, sacar. Prendre entrades per a l'espectacle, sacar entradas para el espectßculo.
11 [reaccionar] tomar. Prendre bÚ, malament, seriosament, tomar a bien, a mal, en serio. Prendre les coses tal com sˇn, tomar las cosas tal como son.
12 [sentir eficašment] tomar, coger. Pren coratge!, ítoma coraje!
13 [un aliment, un medicament] tomar.
14 tomar. Prendre una dutxa, un bany, el sol, tomar una ducha, un ba˝o, el sol.
15 [adquirir] tomar, coger, adoptar, adquirir. La cortina ha pres un mal gest, la cortina ha tomado una mala forma.
16 Ússer pres de ser presa de, ser dominado por. Xisclaren, presos del pÓnic, gritaron, presa del (o dominados por el) pßnico.
17 prendre-la amb alg˙ fig i fam tomarla con uno.
18 prendre per [confondre] tomar por. Et vaig prendre pel teu germÓ, te tomÚ por tu hermano.

v intr
19 [arrelar] prender, arraigar. Una terra on l'herba no pren, una tierra en que la hierba no prende.
20 [una moda] prender, arraigar, arraigarse pron.
21 [concebre] prender. La cabra no ha pres, la cabra no ha prendido.
22 [el foc, etc] prender.
23 [la neu, la llet] cuajar.

v pron
24 [el ciment] fraguar intr.
25 [la llet] cuajarse.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions