Resultats de la cerca bàsica: 44

31. estat
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
d'amidaments. Manera d'ésser d'una persona en l'ordre social. Quin és el seu estat? És fadrí, casat o vidu? estat civil Qualitat jurídica de cada persona amb relació als seus drets i obligacions civils. Manera d'ésser dels homes en tant que reunits en societat. L'estat salvatge [...]
32. ministre
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. m 5 ict [fadrí] pez verde.  [...]
33. solter
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
1 adj. sol, solt, aïllat. 2 Esp., que no ha contret matrimoni. fadrí(usat adjectivament). Tan vell, i encara és fadrí. celibatari(m. i f.). També s'usa adjectivament. Un home celibatari no pot parlar, amb coneixement de causa, del matrimoni. lliure. Un home, una dona, lliure, no casat. conco [...]
34. noi
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a m i f 1 [persona jove] chico -ca, muchacho -cha, chaval -la. 2 [fadrí] mozo -za. 3 fam [fill] chico -ca, hijo -ja. Aquest és el meu noi, este es mi chico. 4 fam [qualsevol persona] chico. Bé, noi: me'n vaig, bueno, chico: me voy. 5 col·locar una noia [casar-la] colocar (o casar) a una [...]
35. joven (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj 1 jove, jovençà -ana. Su madre aún es joven, la seva mare encara és jove. m i f 2 jove, fadrí -ina. 3 los jóvenes el jovent, la jovenalla, la joventut, els joves.  [...]
36. núbil
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
fadrí maridableo maridadora(dit de la dona) casador collidor. Ja té una filla collidora. per merèixer Cp. púber Ant. Immaridable. Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana  [...]
37. mosso
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [f = mossa] [xicot] mozo, muchacho. 2 [f = mossa] [fadrí] soltero, mozo. 3 [criat d'una masia] mozo, gañán, mozo de labranza. 4 [d'un establiment, d'un magatzem] mozo. 5 [soldat] mozo. 6 [trespeus] trébedes f pl. 7 [capfoguer] morillo. 8 [serjant] cárcel f. 9 bon mosso [ben plantat [...]
38. divertir
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
1 allunyar. 2 distreure entretenir recrear xocar. Sempre li xocava molt el que ella li contava. 3 (divertir-sepron.) xalar(intr.) esbargir-se solaçar-se folgar, passar el temps divertint-se. fer barrila fer gresca fer el fadrinatge, divertir-se com escau a un fadrí. Cp. fadrinejar Manuel [...]
39. llepafils
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
1 esquiterell. És un fadrí molt esquiterell: no li agrada cap de les noies del poble. escrupolós(->) delicat difícil estugós, que fa fàstics de tot. llamenc triat, molt mirat en el menjar. llefeco llefuc 2 Ésser llepafils: Escafinyejar. Fer fàstics de tot. Ant. Tenir ventre de gitano [...]
40. mozo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-za adj 1 [joven] jovençà -ana, jove. m i f 2 bordegàs -assa, bergant -a, al·lot -a, xicot -a. 3 [soltero] fadrí -ina, solter -a. m 4 [camarero] cambrer. 5 [criado] mosso, criat. 6 [de estación] mosso, camàlic. 7 [soldado] mosso. 8 [percha] penja-robes. 9 mozo de caballos (o de [...]
Pàgines  4 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>