Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

capgirar

v tr
1 volver, invertir. Capgirar les flassades, volver las mantas. Aquest imprs s ple de lletres capgirades, este impreso est lleno de letras invertidas.
2 [pertorbar l'ordre] desordenar, revolver, trastrocar. Qui m'ha capgirat els papers del calaix?, quin me ha desordenado los papeles del cajn?
3 [entendre a l'inrevs] trabucar, confundir. No li encarrego res perqu tot ho capgira, no le encargo nada porque lo trabuca todo.
4 [fer canviar] cambiar, transformar. Aquell serm el va capgirar, aquel sermn le cambi.
5 [canviar el curs] cambiar. Aquests fets, ja no els podem capgirar, estos hechos ya no podemos cambiarlos.

v pron
6 cambiar intr. Un home que no es capgira per res, un hombre que no cambia por nada.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions