Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Fitxa 6469/2Darrera versi: 02.09.2022

Ttol

multiplicant o multiplicand

Resposta

Les formes multiplicant i multiplicand tenen significats diferents.

El mot multiplicant s el gerundi del verb multiplicar. Per exemple: Multiplicant aquest nmero per aquesta xifra, obtindrs el resultat.

En canvi, el mot multiplicand s el nombre que s'ha de multiplicar per un altre. Per exemple: Ja fa multiplicacions amb tres multiplicands.

 

Classificaci

Categoria
Lxic .Lxic general

Fitxes relacionades

Abreviacions