Resultats de la cerca bàsica: 873

1. venir + participi: venir determinat, venir donat
Font Fitxes de l'Optimot
2. Perífrasis de gerundi: venir + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi venir + gerundi, que es fa servir per referir-se a una situació que es projecta en el temps fins al moment que es pren com a referència, no és acceptable i, per tant, cal recórrer a altres construccions. Per exemple: Fa cinc anys que reivindiquen un nou conveni laboral (i no ...venen [...]
3. donar per + participi: donar per suposat, donar per fet, donar per sabut
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció donar per + participi és habitual en català. Per exemple: donar per sabut, donar per demostrat, etc. Algunes expressions que es construeixen com les anteriors no queden recollides per la normativa, però són adequades. Per exemple: donar per acabat, donar per tancat. L'expressió [...]
4. participi
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Forma no personal del verb d'aspecte perfectiu que pot tenir un valor adjectiu. participi actiu Participi present. participi passat Participi 1 . participi passiu Participi 1 . participi present Forma no personal del verb que es refereix al substantiu com a agent de l'acció verbal. [...]
5. venir
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Girona... Anar i venir. Ell venia amb nosaltres, anava en companyia nostra. veure venir algú Penetrar les seves intencions. En una successió de llocs a recórrer, d'èpoques, d'esdeveniments, etc., futurs: els primers a recórrer, els primers als quals ens acostem, especialment [...]
6. vindre o venir?
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest verb presenta dues formes d'infinitiu: vindre o venir. En els registres formals, però, la forma més general d'infinitiu és venir.  [...]
7. 'abans de venir' o 'abans que vinguis'? / 'abans de' + infinitiu o 'abans que' + verb en subjuntiu?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar prioritat, es poden fer servir les construccions abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu. Per exemple: Abans de dir qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. Abans que diguis qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. L'última [...]
8. Construcció de participi: 'donat' + nom ('considerant') / 'Donat el caràcter que té' o 'Atès el caràcter que té'?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció de participi donat + nom es fa servir amb el sentit de 'considerant'. Per exemple: Donades les dificultats per anar fins a l'aeroport amb autobús, va decidir agafar un taxi. Donat el caràcter que té, val més que no li'n tornis a parlar. Altres construccions de participis que tenen [...]
9. Perífrasis d'infinitiu: venir a + infinitiu / ver a ser, vinc a dir
Font Fitxes de l'Optimot
L'ús del verb venir davant d'un infinitiu introduït per la preposició a és adequat amb sentit aproximatiu ('fer o esdevenir-se d'una manera aproximada allò que indica aquell infinitiu'). Aquest verb també pot fer referència a la culminació d'un procés o al resultat d'una argumentació. Per exemple [...]
10. 'vengut' o 'venut'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes del participi del verb vendre són venut, venuda, venuts, venudes i no vengut, venguda, venguts, vengudes. Cal tenir en compte que, en baleàric, les formes vengut, venguda, venguts, vengudes són adequades quan es vol formar el participi del verb venir o vindre.  [...]
Pàgines  1 / 88 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>