Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

bruixa sense taquesTERMCAT
Abreviacions