Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7451/2Darrera versió: 28.09.2017

Títol

carregar, carregar-se-la, carregar-se-les 

Verbs amb pronom de complement directe 

Resposta

El verb carregar (o carregar-se), en sentit general, significa 'posar (quelcom que cal transportar) sobre algú o sobre alguna cosa'. 

Ara bé, l'expressió carregar-se-la o bé carregar-se-les, amb el pronom de complement directe lexicalitzat, significa 'ser culpat'. Per exemple:

Faci el que faci, sempre me la carrego jo perquè ell mai no porta la iniciativa.
No és veritat que cada cop que es barallen se les carregui només la Maria.

Amb aquest significat, també s'utilitza l'expressió carregar-se el mort. Per exemple:

Malgrat que la Núria no havia fet res, al final es va carregar el mort perquè no els havia separat.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions