Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

xid ntricTERMCAT
Abreviacions