Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6634/3Darrera versió: 28.02.2019

Títol

'poguem' o 'puguem'?, 'pogueu' o 'pugueu'? 

'volguem' o 'vulguem'?, 'volgueu' o 'vulgueu'? 

Present de subjuntiu i imperatiu de 'poder' i 'voler' 

Resposta

Les formes de poder i voler en què la primera síl·laba és àtona s'escriuen amb o (podré, voldré; poguessin, volguessin; podent, volent...), excepte les del present de subjuntiu i de l'imperatiu, que s'escriuen amb u (puguem, pugueu; vulguem, vulgueu). En canvi, la resta de formes d'aquests verbs en què la primera síl·laba és tònica s'escriuen sempre amb u:

Present de subjuntiu
pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu, puguin
vulgui, vulguis, vulgui, vulguem, vulgueu, vulguin

Imperatiu
pugues, pugueu
vulgues, vulgueu


 

Classificació

Categoria
Morfologia
Ortografia
Abreviacions