Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6754/3Darrera versió: 31.01.2018

Títol

'Teniu que estudiar' o 'Heu d'estudiar'? 

'Hi ha que fer un viatge' o 'Cal fer un viatge'? 

Perífrasis d'obligació 

Resposta

Per expressar una obligació, una necessitat o una conveniència que s'ha de complir, es poden fer servir diverses construccions. Les principals són les següents:

  • haver de + infinitiu. Per exemple: He de presentar l'informe demà al matí.  
  • caldre + infinitiu (o caldre que + verb en subjuntiu). Per exemple: Cal treballar amb un casc de seguretat. 
  • ser necessari + infinitiu (o ser necessari que + verb en subjuntiu). Per exemple:És necessari canviar l'hora del rellotge.

La perífrasi tenir de + infinitiu, usada en la llengua antiga, actualment no es fa servir en registres formals. 

En canvi, no són acceptables altres construccions que expressen el mateix sentit, com ara les següents:

  • tenir que + infinitiu. Per exemple: Si voleu aprovar les oposicions heu d'estudiar de valent (i no Si voleu aprovar les oposicions teniu que estudiar de valent). 
  • haver-hi que + infinitiu (o haver-n'hi que + infinitiu). Per exemple:  Hem de fer un viatge a Dublín (i no Hi ha que fer un viatge a Dublín).
  • ser precís + infinitiu (o bé, ser precís que + verb en subjuntiu). Per exemple: Cal sortir de l'edifici quan soni l'alarma (i no És precís sortir de l'edifici quan soni l'alarma).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions