Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4203/2Darrera versió: 02.03.2018

Títol

'sèquia' o 'séquia'? 

Pronúncia de 'séquia' 

Resposta

D'acord amb el diccionari normatiu, el mot séquia s'escriu amb accent tancat. Aquesta grafia fou modificada en la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.

Pel que fa a la pronúncia, en català occidental la e es pronuncia tancada, mentre que en català oriental hi ha vacil·lació entre e tancada i e oberta.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Fonètica i prosòdia
Abreviacions