Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5954/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemples d'ofici 

Resposta

Exemple 1


[Capçalera]


Data: 21 de desembre de 2007
R/n: 236/A2007
R/v: 14/MRF
Afer: Divisió de parcel·la
Destinació: Servei de Planificació

D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant, no es pot autoritzar la divisió en finques independents de la parcel·la inscrita amb el número 1603 al Registre de la Propietat Urbana.

El cap de l'Àrea


Aleix Comes i Mas


Exemple 2


[Capçalera]


Senyor,

D'acord amb els criteris de distribució gratuïta de les nostres publicacions, us envio 3 exemplars de l'obra Recursos digitals per als centres de documentació, perquè els vostres serveis de consulta en puguin disposar.

Atentament,

La cap de l'Àrea


Anna Vilar i Puig

Tarragona, 16 de juliol de 2007


Sr. Pere Garcés i Rius
Biblioteca Municipal de Vilafranca del Penedès

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions