Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

data

f
1 [indicaci del temps] fecha.
2 dr [en un document] data, fecha.
3 amb data con fecha de. Amb data divuit d'agost, con fecha de dieciocho de agosto.
4 data lmit fecha lmite (o tope).
Enciclopdia Catalana
Abreviacions