Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

amarar [o amerar]

1 ensabar, amarar una roba amb certes preparacions dites sabes, que fixen i aviven els colors.
xopar. Plovia molt i vam arribar xopats.
avinar, amarar amb vi. Avinar una bota.
abeurar. Abeurar un terròs de calç.
remullar
macerar, estovar una cosa tenint-la submergida un quant temps en un líquid.
banyar. La suor li banyava el front. Van arribar banyats a casa.
calar. L'aigua li calava el vestit.
Cp. impregnar
mullar.

2 (amarar-se o amerar-se pron.)
embeure's
estar xop o quedar xop

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions