Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

benèfic -a

adj. [LC] Que fa obres de caritat o beneficència. Un home noblement benèfic.
adj. [LC] Que té per objecte la beneficència. Una institució benèfica.
adj. [LC] Que constitueix una obra de beneficència. L'acolliment benèfic d'uns fugitius de guerra.
adj. [LC] Que fa bé. Un remei benèfic. L'acció benèfica d'un remei.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions