Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3785/7Darrera versió: 29.10.2019

Títol

Expressions temporals: 'a' davant de data 

'a' davant de data: 'balanç a 31 de desembre' 

Resposta

En l'àmbit administratiu, quan es vol remarcar la idea de situació o estat, s'utilitza la construcció formada per la preposició a + data, amb la condició que la preposició vagi precedida d'un substantiu i la data s'expressi en xifres o amb el numeral corresponent. Per exemple:

L'empresa ha presentat el balanç de situació a 31 de desembre de 2018 (i no el balanç a l'últim dia de desembre o el balanç al darrer mes de l'any).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions