Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6781/1Darrera versió: 16.08.2011

Títol

cometes (signes de puntuació) 

Resposta

Les cometes són un signe que s'escriu a principi i a final d'un fragment de text amb intencions diverses. S'utilitzen tres tipus de cometes diferents: les cometes baixes (« »), les cometes altes (" ") i les simples (' ').

Les cometes baixes o altes tenen els mateixos valors; l'ús d'unes o altres depèn de convencions o estils. Com a signes de puntuació, compleixen les funcions següents:

1. Són el recurs més usual per marcar una citació, és a dir, per reproduir de manera directa i literal les paraules enunciades per una altra persona. Per exemple:

El polític va dir: "Superarem la crisi."

2. S'utilitzen per indicar la reproducció d'un diàleg en el context d'una narració. Per exemple:

Mentre baixava les escales es va adreçar a les persones que eren a la sala i els va dir: "Recordeu que quan arribin no s'ha de sentir ningú."

3. En una novel·la es poden escriure entre cometes els pensaments d'un personatge introduïts en estil directe, per distingir-los dels fragments que reprodueixen un diàleg. Per exemple:

Tot mirant aquell paisatge, li va venir al cap: "És bonic, però és massa solitari, fa por."

4. S'utilitzen per esmentar títols de parts d'una obra, com per exemple els capítols, epígrafs o apartats de llibres; articles de publicacions; cançons; poemes; capítols de sèries de televisió que formen part d'un conjunt, etc. Cal tenir en compte que s'escriu la inicial absoluta de tot el títol en majúscula. Per exemple:

"La potència del llenguatge" és un epígraf del llibre Tinc un dubte, de Rudolf Ortega.
Al número 48 de la revista
Llengua i Ús hi podeu consultar l'article "Trenta anys treballant en un context canviant" d'Elvira Riera .
"Roma" és una cançó dels Manel.

5. S'utilitzen per fer citacions de col·leccions de llibres, discos o pel·lícules. En aquest cas, però, s'escriuen amb majúscula inicial tots els noms i adjectius de la denominació. Per exemple:

La col·lecció "Criteris Lingüístics" de la Direcció General de Política Lingüística ha publicat sis opuscles sobre qüestions de convencions lingüístiques.
La col·lecció "El Cangur Diccionaris" d'Edicions 62.

Les cometes simples se solen utilitzar per delimitar el significat d'una paraula o expressió. Per exemple:

Un multicine és un 'local cinematogràfic que consta de diverses sales de projecció independents'.

Quan convé escriure més d'un tipus de cometes en un text, l'ordre que mantenen és el que hi ha en l'exemple següent:

El titular era polèmic i recollia les seves paraules: «L'actriu es nega a filmar "un 'western' de segona fila"».

 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació

Fitxes relacionades

Abreviacions