Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

modulaci QPSKTERMCAT
Abreviacions