Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6420/2Darrera versió: 24.01.2019

Títol

Gerundis acabats en '-ent': 'batint' o 'batent'? 

Resposta

Són de la segona conjugació, i no de la tercera, els verbs següents:

  • batre (i derivats: abatre, debatre, rebatre...) 
  • cloure (i derivats: concloure, excloure, incloure...) 
  • córrer (i derivats: concórrer, discórrer, ocórrer, recórrer...) 
  • fondre (i derivats: confondre, difondre, infondre...) 
  • rompre (i derivats: corrompre, interrompre, irrompre, prorrompre...) 
  • els verbs acabats en -metre: admetre, emetre, ometre, permetre, remetre, trametre, transmetre... 
  • concebre i percebre 

Per tant, la vocal que apareix a la terminació de gerundi d'aquests verbs és la e i no la i. Per exemple:

batent, i no batint
incloent, i no incloint
recorrent, i no recorrint
confonent, i no confundint
interrompent, i no interrompint
emetent, i no emitint
concebent, i no concebint

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions